Monthly Archive:: Kwiecień 2017

Apartamenty w Lublinie

Lublin to miasto standardowo kojarzone z wieloma pięknymi zabytkami, niepowtarzalnym klimatem Starego Miasta oraz licznymi wydarzeniami historycznymi, które odegrały niepoślednią rolę w dziejach państwa polskiego. Krótko mówiąc, stereotyp każe postrzegać Lublin jako typowe miasto historyczne, przysłowiową “kolebkę historii”.

Właściwości witaminy B6

Witamina B6

Najtrudniejsze aspekty zarządzania tożsamością i dostępem użytkowników do systemów IT

W dzisiejszych czasach równie zagrożenia bezpieczeństwa od wewnątrz przedsiębiorstwa można postawić na tym samym poziomie co zagrożenia z zewnątrz. Brak skutecznego monitoringu dostępu użytkowników do tajnych i poufnych zasobów firmowych, oszustwa wewnętrzne czy kradzieże danych i kary finansowe to tylko niektóre z niebezpieczeństw na które jeszcze Twoja firma jest narażona w większym stopniu, jeśli nie