Sprzedaż to gwarancja powodzenia działalności w firmie zarówno oferującej towary, ale też usługi.