Myśląc w kategoriach inwestycji, wielu kojarzy ją z koniecznością posiadania dużych pieniędzy, takich odłożonych, albo posiadanych. Tymczasem inwestowanie co cały szereg umiejętności, a także lepszego gospodarowania tymi środkami finansowymi, które już się posiada, a mając nawet niewiele można zacząć zarabiać dodatkowe profity, dzięki kupowaniu tego, co rzeczywiście jest potrzebne, a nie ma stanowić jedynie chwilowy