Co dają badania magnetyczne i gdzie można ich używać? Jakie mamy rodzaje tego typu badań?

przez | 22 grudnia 2022
Niektóre badania inżynieryjne, jak chociażby pomiary grubości są przydatne w wielu branżach, ciężko coś bez nich wykonać. Przykłady takich zastosowań możemy mnożyć, na pewno natomiast badania magnetyczne dają wiele możliwości.

Jedną z metod jest radiograficzne użycie aparatów rentgenowskich oraz źródeł promieniotwórczych. Metoda taka zapewnia wykrywanie wewnętrznych oraz powierzchniowych nieciągłości różnych przedmiotów. To polega na naświetlaniu obiektów promieniowaniem jonizującym. To takie promieniowanie Rentgena albo promieniowanie, które można otrzymać ze sztucznych źródeł izotopowych. Są to badania magnetyczne mt. Metodę taką stosuje się w sprawdzaniu złączy spawanych i zgrzewanych. Ta dziedzina ma zastosowanie w badaniach wszelkich metali i ich stopów. Kolejny sposobem jest metoda ultradźwiękowa. Polega ona na wprowadzaniu fal ultradźwiękowych do obiektu. Są one odbijane przez nieciągłości.

Daje to możliwość zobaczyć pęknięcie, niespawy czy inne niedoskonałości. Możemy je również stosować, żeby oszacować zmiany w obrębie materiału, które powstają w czasie długiej eksploatacji, a także do pomiaru grubości obiektów. Znajduje zastosowanie w różnych badaniach mających miejsce w czasie odbioru, procesie produkcji i ostatecznej kontroli. Pozwala na wykrywanie wadliwych miejsc w materiałach nieporowatych. Badania magnetyczne mt pozwalają na znajdowanie w obiektach zrobionych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości na powierzchni.

wykres pomiarowy

Autor: silentworks.pl
Źródło: silentworks.pl

Polega to na magnesowaniu obiektów, oraz wykrywaniu za pomocą proszku magnetycznego pola magnetycznego rozproszenia. Znajduje się one w miejscach występowania powierzchniowych nieciągłości materiałowych. Kolejna z metod – penetracyjna, polega na wykrywaniu nieciągłości przenikania cieczy, dajmy na to penetrantów barwnych lub fluorescencyjnych. znajdywanie tych nieciągłości ma miejsce przez użycie wywoływaczy. Używana jest do kontrolowania elementów o różnych kształtach i wielkościach, zrobionych z materiałów ferromagnetycznych, które nie mogą być przebadane metodą magnetyczną (Energodiagnostyka). Inne badanie to metoda wizualna.

Najważniejszym celem tego badania jest ocenienie stanu nawierzchni, jak zmiany korozyjne albo erozyjne. Zaleca się również kontrolę danego przedmiotu po jego naprawie. Oprócz badania bezpośredniego mamy też badania pośrednie. Są one optyczne pozwalające sprawdzić nawierzchnię przy pomocy endoskopów albo peryskopów. Metodą prądów wirowych prawdopodobne jest wykrywanie nieciągłości „zaciągniętych”, przerw w strukturach będących pod warstwą pokrycia z farby lub zdjęcia dowodowe wrocław galwanicznego oraz nieciągłości znajdujących się w poszczególnych warstwach obiektów o charakterze wielowarstwowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*