Czy możemy przechowywać paliwo w specjalistycznych zbiornikach? Z jakimi wiąże się to regulacjami?

przez | 3 września 2023
Niekiedy pojawiają się wątpliwości typu, jak odróżnić stację paliw od zbiornika, jaki jest używany na potrzeby własne danego podmiotu? Jak prawnie wygląda taka sytuacja?

paliwo

Autor: Robert Couse-Baker
Źródło: http://www.flickr.com

Najistotniejszym kryterium, jaki odróżnia stację paliwa od zbiornika na paliwo który jest stosowany dla potrzeb własnych, jest dystrybucja paliwa podmiotom zewnętrznym. Przedsiębiorca, jaki zakupił już paliwo, czyli ma fakturę i trzyma je w magazynie w zbiorniku dla potrzeb tankowania własnych samochodów faktycznie nie jest przedsiębiorcą, który jest w posiadaniu stacji paliw według definicji Ministra Gospodarki. Najważniejsze dokumenty w tej dziedzinie, to ten z dnia 21 listopada 20005 w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać bazy oraz stacje paliw płynnych.

Sprawdź obfite w treść praktyczne wskazówki (http://azcolor.com.pl/), posiadające potrzebne dane na przedstawiany wątek – wejdź więc tutaj oraz poznaj wiadomości, które Cię ciekawią.

Zgodnie z definicją, która znajduje się w tej ustawie, stacja paliw jest obiektem budowlanym, w skład jakiego wchodzić mogą budynki, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, naziemne zbiorniki gazu płynnego czy instalacje technologiczne ,spośród których wyróżnić możemy szczególnie te do załadunku paliw płynnych.

kanister

Autor: Nuraishah Bazilah Affandi
Źródło: http://www.flickr.com

Naziemny zbiornik wykorzystywany dla potrzeb zakładu nie staje się stacją paliw, to zdecydowanie podkreśla Ministerstwo. Jednakże, taki zbiornik paliwa, który jest wykorzystywany dla wymagań własnych podlega technicznemu dozorowi. Przedsiębiorca który korzysta z niego nie musi wypełniać rygorystycznych wymagań, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo, jakie prowadzi stację paliw, ale powinno stosować się do pewnych przepisów, aby zachować bezpieczeństwo. takie okoliczności mają miejsce też często, jak jakaś firma posiada zbiorniki olejowe – zobacz także.

Taka firma, która ma zbiornik na własne potrzeby powinna przede wszystkim zastosować się do wytycznych Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w obszarze warunków technicznych technicznego dozoru. W odróżnieniu od właściciela firmy, który zarządza stacją paliw, osoba, jaka wykorzystuje zbiornik dla własnych potrzeb nie musi mieć koncesji. Nie odmienia to jednakże faktu, że używanie zbiorników naziemnych dla wymagań własnych przedsiębiorcy ma związek z koniecznością zdobycia koniecznych pozwoleń. Jednocześnie, zdobycie tego rodzaju dokumentów nie spowoduje, iż zbiorniki naziemne mogą być wykorzystywane dla sprzedaży paliw. Zdobycie tego rodzaju decyzji nie wpłynie też na niezbędność wystąpienia o pozwolenie na obrót paliwami ciekłymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*